РМК «Қазгидромет»
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
Добавлено: 24 мамыр 2017 13:10, Изменено: 02 тамыз 2017 09:56

Климатта басқа минералды ресурстар сияқты стратегиялық табиғи ресурс болып саналады. Климат ландшафтын қалыптасуына, су ресурстарының анықтауына, ауыл шаруашылық бағыттарының дамуыңа және де экономиканың басқа салаларының дамуына үлес етеді.

Климаттың қәзіргі таңда өзгеруінің және аймақтын қазіргі кеңістік пен мерзімдік ерекшеліктерін білу, бұл болашақта оның жағымды факторларын пайдалануыға және де жағымсыз факторларын азайтуға көмектеседі, бұл дегеніміз экономика мен қауіпсіздікті нықты дамуға мүмкіншілік тудырады.

Қазіргі таңда мемлекеттік органдарды, экономиканың салаларын және халықты аналитикалық ғылыми-дәлелденген гидрометеорологиялық ақпаратпен қамтамас ету мұқтаж етіліп жатыр, яғни гидрометеорологиялық мониторингтың соңғы нәтижесімен қамтамасыз ету үшін ұлғайту қажеттілігі бар.

Қазақстан климатының мониторингісі халықты және экономиканың салалары мен әлеуметтік салаларын, ғылыми орталықтарын Қазақстанның қазіргі климатының жағдайы туралы және түрлі аймақтарының тенденциялары туралы ақпаратпен қамтамасыз етуге бағытталған, бұл дегеніміз климаттын өзгеріп жатқан жағдайларына байланысты бейімделу саясатын қабылдауға себебін тигізеді.

Мониторингтін соңғы қадамы ол түрлі аймақтарда қауіпті гидрометеорологиялық құбылыстарының экономиканың салаларына осалдық пен тәуекелділігін бағалау, әртүрлі жылнаманы шығару, анықтамалар мен басқа құжаттарды шығару боп саналады және де ең соңында климаттық ресурстарына баға беру.

 

Климатология басқармасы

Жапбасбаева Алтынай Бабажановна -  басқарма бастығы

тел.       +7 (717) 279 83 02

e-mail:   kz.climate@gmail.com

 

Климатология басқармасы «Қазгидромет» РМК Метеорология департаментінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және де климат мониторингі қызметін атқарады.

 

Қызметінің негізгі бағыттары болып мыналар табылады:

 

1.Климаттық мәліметтер базасын басқару. Көпжылдық бақылау қатары үшін мәліметтер қорын қалыптастыру және ағымдағы ақпараттарды толтыруды жүргізеді. Метеорологиялық мәліметтер қорын мұрағаттайды. Техникалық тасығыштарда ақпараттардың резервтік сақталуын қамтамасыз етеді. Бар мәліметтерге катологтар құру;

2.Климатология мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттерін орындау мақсатында Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымының ұсынымдарын есепке алу, зерделеу және қамтамасыз ету;

3. Метеорологиялық ақпараттың климатологиялық өңдеуін жүргізеді. Қазақстан климаты бойынша анықтамаларды шығару үшін мәліметтерді дайындау;

4. ҚР мемлекетік басқармалар органдары және ҚР әр түрлі экономикалық секторлары «Қазгидромет» РМК құрылымдық бөлімшелерін әр түрлі метеорологиялық және климатологиялық ақпараттармен қамтамсыз етуді. Арнайы климаттық есептеулер тапсырыс берушімен келісім бойынша (құрылыс, ауылшаруашылығы, отын-энергетикалық кешені, теміржол)

 

 

 

Климатты зерттеу басқармасы

Долгих Светлана Анатольевна -  басқарма бастығы

тел.       +7 (727) 267 52 17

e-mail:   svetlana_dolgikh@mail.ru

Климатты зерттеу басқармасы «Қазгидромет» Республикалық мемлекеттік кәсіпорынының Ғылыми-зерттеу орталығының ғылыми-өңдіріс бөлімі болып келеді, климатты зерттеу салада ғылыми жұмыстарды жасауда және климатты болжау тәсілдері мен климаттың мониторигісінің жаңартуымен айналысатын бөлім. 

Қызметінің негізгі бағыттары:

  • Қазақстан климатының мониторингісін жаңарту мен Қазақстан аймағы бойынша қазіргі таңдағы климатының және өткен жылдардың климатіна баға беру;
  • Аймақты мен жаһандық климаттың модельдері арқылы саналған болашақтағы климаттың өзгеруінің болжамы және тұтынушыларға Қазақстан климатының тербелісінің болжамы мен келе жатқан климаттық жағдайлар туралы ақпараты;
  • Климаттың өзгеруіне байланысты өзен ағынынына қандай әсері болатын зерттеу және қолданбалы климатың зерттеу;
  • Экожүйенің, экономиканың, халықтын, мемлекеттік институттарға және мемлекеттің инфраструктурасына климаттың өзгеруіне байланысты, солардың салаларынан өзгерістерге беймделуге баға беру;
  • вегетациялық кезеңдегі ылғалдылықтын жағдайын, қар жамылғысы тұрақты және жібуінің нақты күндеріне баға беру мен гидрологиялық объектілеріне ғарыштық ақпаратының мәліметтерін қолдана отырып мониторингісін жасау;
  • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасау;
  • Халықаралық жобаларға қатысу.