Қазақстанның Ұлттық гидрометеорологиялық қызметі туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық гидрометеорологиялық қызметі 1922 жылдың қаңтар айында құрылған.

ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 2 наурыздағы № 185 қаулысымен «Қазгидромет» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (РМК) мәртебесі берілді. Бүгінде бұл Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің ірі ғылыми-өндірістік кәсіпорны.

«Қазгидромет» РМК-да Қазақстан Республикасының әр облысында 15 филиал бар, жалпы штат саны 3 мыңнан астам адам.

«Қазгидромет» РМК – Қазақстан Республикасы аумағында табиғаттың қауіпті және дүлей құбылыстары туралы дауылды ескертулермен кез келген ұйымдарға ресми ақпараттық қызмет көрсетуге құқығы бар жалғыз заңды жауапты орган.

Кәсіпорын қызметінің мәні – мемлекеттік бақылау желісін пайдалана отырып, қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг, мететорологиялық және гидрологиялық мониторинг жүргізу болып табылады.

Кәсіпорын қызметінің мақсаты – сенімді гидрометеорологиялық ақпарат алу, гидрометеорологиялық және агрометеорологиялық болжамдар мен қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттың сапасын арттыру, мемлекеттік бақылау желісінде жүйелік бақылау жүргізу кезінде алынған деректерді жинау және қорыту болып табылады.

1. Қоршаған орта жай-күйінің мониторингі:

- Атмосфералық ауа жай-күйінің мониторингі;

- Атмосфералық жауын-шашын жай-күйінің мониторингі;

- Су ресурстарының сапалық жай-күйінің мониторингі;

- Топырақ жай-күйінің мониторингі;

- Метеорологиялық мониторинг;

- Радиациялық мониторинг;

- Трансшекаралық ластану мониторингі;

- Гидрологиялық мониторинг;

- Фондық мониторинг.

2. Негізгі қызмет түрлеріне сәйкес мемлекеттік бақылау желісінде жүйелі бақылау жүргізу:

- Гидрометеорологиялық құбылыстарды болжау әдістерін жетілдіру;

- Қоршаған орта жай-күйінің мониторингімен, метеорологиялық, гидрологиялық мониторингпен байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

- Шарт негізінде мемлекеттік органдар мен басқа да мүдделі тұлғаларды гидрометеорологиялық ақпаратпен, сондай-ақ қоршаған ортаның жай-күйі, гидрометеорологиялық жағдайлардың нақты және күтілетін өзгерістері, климаттың жай-күйі және оның өзгерістері, қоршаған ортаның ластану жай-күйі және олардың негізгі қызмет түрлері бойынша себептері туралы ақпаратпен қамтамасыз ету;

- Негізгі қызмет түрлерімен байланысты ғылыми-техникалық және ғылыми-қолданбалы әдебиеттерді басып шығару бойынша жұмыстарды дайындау және ұйымдастыру;

- Негізгі қызмет түрлерімен байланысты салаларда халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

- Кәсіпорын зертханаларын аккредиттеу саласына сәйкес аспаптарды жөндеу, тексеру және калибрлеу бойынша жұмыстарды жүргізу және (немесе) ұйымдастыру;

- Жеке және заңды тұлғаларға шарттық негізде қоршаған ортаның сапасы параметрлерінің фондық шоғырлануы бойынша деректерді және қолайсыз метеорологиялық құбылыстар туралы болжамдарды ұсыну;

- Қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізу, метеорологиялық және гидрологиялық мониторинг жүргізу нәтижесінде алынған деректердің республикалық қорын жүргізу.